Wijkgerichte aanpak

Amstelveen Zuidwest is de jongste wijk van Amstelveen waar nog steeds uitbreiding plaatsvindt. Ook in deze jonge wijk wonen ouderen en mensen met een beperking. We proberen om hen langer zelfstandig te laten wonen. Hiervoor werken we samen met gemeentelijke en sociale instanties. Er zijn verschillende vormen van begeleid wonen. Dit kan een kamer in een instelling zijn of een zelfstandige wooneenheid met begeleiding. U kunt in veel gevallen ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld via regelingen uit de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het persoonsgebonden budget.

Bewoners uit Amstelveen geven aan dat ze het prettig vinden om in hun buurt te wonen. Veel bewoners voelen zich betrokken bij de buurt. Een vijfde deel van de bewoners doet aan vrijwilligerswerk, vooral in de sport. Verder zijn onderwijs, kerk / godsdienst / levensbeschouwing, hulp aan ouderen en goede doelen veel genoemd bij het vrijwilligerswerk.