Oorsprong

Enkele jaren geleden richtten de huisartsen en de apotheker in Westwijk een nieuw centrum voor gezondheidszorg op: Duizendblad.

Om goed te kunnen blijven inspelen op de vele veranderingen in de huidige gezondheidszorg was ons idee dat we meer met elkaar moesten gaan samenwerken. De verschuiving van ziekenhuiszorg naar de eerstelijnszorg brengt veel extra werk met zich mee. Door samenwerking kunnen we dit beter en efficiënter opvangen. Toen we hierover met allerlei andere zorgverleners in gesprek gingen, werd dit idee meteen breed gedragen. Wij vonden dat het een gebouw moest worden met een positieve uitstraling, dat meer met gezondheid dan met ziekte in verband zou moeten worden gebracht. Een gebouw waarin onze patiënten en de zorgverleners zich op hun gemak zouden voelen. Er vonden vele gesprekken plaats met architecten en interieurarchitecten en we bezochten andere gezondheidscentra om duidelijk te krijgen op welke manier wij ons doel konden bereiken. Zo werd steeds duidelijker hoe wij de voor ons belangrijke thema’s “kwaliteit en efficiëntie” en “gastvrijheid en vriendelijkheid” vorm konden geven in ons nieuw te bouwen centrum voor gezondheidszorg. De gemeente Amstelveen bood ons de kans om ons te vestigen naast het Nieuwe Zonnehuis in Westwijk, waar tram 51 een halte vlakbij onze deur heeft. Een locatie met alle ruimte om een “toekomstproof” en duurzaam centrum neer te zetten waarin we onze idealen konden gaan verwezenlijken.

Duizendblad, waarom deze naam?
De naam Duizendblad hebben we gekozen omdat we in de polderbloemenwijk van Amstelveen gevestigd zijn. Duizendblad omdat we ambiëren voor duizend en één gezondheid-gerelateerde vragen klaar te willen staan. Duizendblad werd door de Griekse held Achilles toegepast om zijn gewonde krijgers bij de strijd om Troje te behandelen.