Ouderenzorg

In onze wijken wonen veel ouderen. Onze huisartsen hebben daarom een Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-O) in dienst die extra aandacht aan (kwetsbare) ouderen kan besteden. Zij weet ook alles over de zorgprogramma’s voor ouderen en kan u hierin wegwijs maken.

In Duizendblad vindt iedere zes weken een overleg plaats tussen de huisartsen, de praktijkondersteuner ouderenzorg, de wijkverpleegkundigen en de thuiszorg. Bij dit overleg bespreken zij de ouderen die zij gezamenlijk behandelen en ondersteunen. Dat gebeurt uiteraard alleen nadat de patiënt toestemming voor dit overleg heeft gegeven.

Binnen het zorgprogramma Valpreventie wordt voor ouderen die bang zijn om te vallen of gevallen zijn een behandeladvies en/of plan op maat gemaakt. Wij laten u niet vallen!

Ook de apothekers besteden extra aandacht aan ouderen die meer medicijnen tegelijkertijd gebruiken. Samen houden wij in de gaten of de combinatie van medicijnen de juiste is om onze oudere patiënten goed te blijven behandelen.