Onze uitgangspunten

Deskundig
De kennis en vaardigheden van onze zorgverleners zijn up-to-date en de medewerkers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij doen dit door:

Samenwerking
Goede samenwerking levert een grote meerwaarde van onze zorg. We doen dit als volgt:

Wijkgericht
Optimale zorg betekent voor ons gezondheidscentrum dat we naadloos aansluiten bij de bewoners en organisaties in de wijk. Dit betekent onder meer dat we:

Persoonsgericht
Ziekten en problemen zijn bij niet bij alle mensen hetzelfde. Behoefte en wensen op het gebied van zorg kunnen ook van mens tot mens verschillen. In ons centrum stemmen wij daarom de zorg af op de persoon. We houden daarbij rekening met:

Wij staan open voor alle bewoners in onze wijk.