Astma en COPD

Astma is een chronische (=voortdurende) ontsteking van de luchtwegen. Vaak reageren uw luchtwegen snel en heftig op prikkels (zoals huisstofmijt, pollen, huisdieren, rook) waardoor uw luchtwegen vernauwen en u klachten van hoesten, kortademigheid/benauwdheid en piepende ademhaling kunt krijgen. Astma gaat niet over, maar vaak kan astma wel goed worden behandeld.

COPD is een verzamelnaam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en de longen gaan steeds minder goed werken. Mensen met COPD krijgen last van hoesten, opgeven van slijm en kortademigheid, vooral bij inspanning. Verkoudheid, griep en longontstekingen geven extra klachten en gaan minder snel over. De belangrijkste oorzaak van COPD is roken, maar het kan ook ontstaan als gevolg van stofdeeltjes in de lucht.

Goede zorg voor mensen met astma en/of COPD is van belang om erger worden van de ziekte waar mogelijk tegen te gaan. Daarnaast kan het de kwaliteit van leven verhogen. De huisartsen van Duizendblad hebben zich aangesloten bij de zorggroep Amstelland. Samen hebben we regionaal de zorg rondom patiënten met astma en/of COPD georganiseerd. In deze zorggroep werken we samen met andere zorgverleners (praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, specialisten en apothekers).

Bij een chronische ziekte is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw ziekte, uw medicatie en dat u regelmatig onder controle blijft. De praktijkondersteuner en de huisarts kunnen u hierbij helpen. Zij helpen u ook bij verandering van uw leefstijl (stoppen met roken, meer bewegen, gezond eten) als dit nodig is. De praktijkondersteuner heeft een opleiding gevolgd om mensen met astma en/of COPD te begeleiden. Uw huisarts blijft echter eindverantwoordelijk voor uw medische zorg en zal regelmatig contact hebben met de praktijkondersteuner.

U bepaalt samen de doelen die u wilt bereiken en de manier waarop en maakt hier samen een zorgplan voor. Dit zorgplan wordt tijdens het bezoek besproken en zo nodig bijgesteld. Afhankelijk van het beloop van uw ziekte en uw behoeften heeft u ongeveer één tot drie keer per jaar een controle bij de huisartsenpraktijk. Mocht u het idee hebben dat een controle wordt vergeten of niet juist wordt uitgevoerd, maak dit dan bespreekbaar.

Goede registratie van medische gegevens is belangrijk om tot een goede kwaliteit van zorg te komen. Daarom registreren wij de gegevens over uw astma en/of COPD in een apart informatiesysteem, dat alleen voor dit zorgprogramma gebruikt wordt. De andere zorgverleners hebben hier toegang toe. Zij kunnen in dit systeem terug rapporteren. Tijdens het spreekuur kunt u altijd meekijken als het dossier wordt ingevuld. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend voor uw zorgverleners inzichtelijk. Zelf kunt u, wanneer uw wilt, ook uw medische gegevens inzien. Hiervoor kunt u een inlogcode krijgen van de praktijkondersteuner.
De huisartsen, de praktijkondersteuner en doktersassistenten zullen deze onderwerpen met u bespreken. Voor deelname aan dit zorgprogramma vragen wij altijd eerst uw toestemming.