Mantelzorg in onze wijk

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Eén op de vier inwoners van Amstelveen geeft wel eens mantelzorg. De meerderheid van de mantelzorgers biedt wekelijks één tot zeven uur mantelzorg. Voor de meeste mantelzorgers is dit geen grote belasting. Bij meer uren mantelzorg in de week kan de belasting wel te groot worden. Dan ervaart men de zorg vaak of altijd als te veel. Twaalf procent van de mantelzorgers geeft aan behoefte te hebben aan af en toe een dag of langer vrij te kunnen zijn van mantelzorg. Voor vragen over mantelzorg kunt u terecht bij Mantelzorg en Meer.