Valpreventie

In het zorgprogramma valpreventie werken huisartsen, de praktijkondersteuner ouderenzorg, fysiotherapeut, ergotherapeut, en apotheker nauw samen om vooral ouderen te helpen.

Bij het ouder worden neemt de kans op vallen toe. Ruim de helft van de ouderen is bezorgd om te vallen en vermijdt daarom bepaalde activiteiten. Deze bezorgdheid kan komen doordat u zelf bent gevallen of omdat u iemand uit uw omgeving heeft zien vallen. U kunt ook bezorgd zijn om te vallen omdat uw gezondheid wat achteruit is gegaan. Ga voor uzelf eens na:

Als u één van deze vragen met “JA” kunt beantwoorden, kunt u contact opnemen met onze praktijkondersteuner ouderenzorg. Zij gaat beoordelen of u mee kunt doen aan het zorgprogramma valpreventie. De praktijkondersteuner ouderenzorg zal de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de apotheker benaderen voor een gezamenlijk onderzoek. De gegevens van de verschillende zorgverleners inventariseren we tijdens een gezamenlijk overleg. Hieruit volgt een behandelplan op maat.

Wij laten u niet vallen!