Maak een afspraak met je huisarts

Maak een afspraak met je Huisarts

Je overweegt om een afspraak te maken met jouw huisarts voor je depressieve klachten. Wat goed dat je hulp zoekt! Mogelijk zie je erg op tegen het consult, denk je dat je klachten niet ‘erg’ genoeg zijn of weet je niet goed wat je tegen de huisarts moet zeggen. Het is daarom fijn om te weten dat somberheidsklachten relatief vaak voorkomen en dat de huisarts veel ervaring heeft met het voeren van zo’n eerste gesprek. De huisarts zal het doorgaans geen probleem vinden als je voor het consult een vriend(in) of familielid meeneemt om je te steunen.

De huisarts zal tijdens het consult wat vragen stellen over je klachten en situatie om een beter beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Op basis van dit inschattende gesprek kan de huisarts een afspraak voor je maken bij de praktijkondersteuner geestelijke gezondheid in de huisartsenpraktijk (POH-GGZ) of er juist voor kiezen om je direct te verwijzen naar een andere hulpverlener, zoals een maatschappelijk werker of psycholoog.

De POH-GGZ valt onder de huisartsenzorg en brengt geen extra kosten met zich mee. Hij of zij is opgeleid om mentale klachten en krachten te inventariseren en behandeling voor de klachten te bieden. De POH-GGZ kan in een paar sessies samen met jou de tijd nemen om uit te zoeken wat jij nodig hebt om je weer beter te gaan voelen. Ook kan de POH-GGZ ervoor kiezen om de klachten uitgebreid te inventariseren en samen te kijken naar een passende verwijsplek, als duidelijk wordt dat de klachten wat ernstiger zijn. De POH-GGZ heeft vaak een opleidingsachtergrond in maatschappelijk werk of in de psychologie.

Als de huisarts of POH-GGZ je verwijst naar een psycholoog of andere hulpverlener, dan wordt altijd tijd besteed aan het zorgvuldig kiezen van een voor jou passende verwijsplek. Maatschappelijk werk geeft bijvoorbeeld verschillende vaardigheidstrainingen die kunnen helpen bij somberheid. Ook kan maatschappelijk werk hulp bieden bij praktische problemen. Een psycholoog kijkt samen met jou op een heldere en aansprekende manier naar niet-helpende gedachten, gedrag en gevoelens. Een psycholoog geeft je ook handvatten om vastgeroeste patronen te veranderen, zodat je je weer beter kunt voelen. Een behandeling bij de psycholoog wordt doorgaans vergoed door de zorgverzekeraar, maar spreekt wel je eigen risico aan.

Zoek contact met je eigen huisarts als je hulp nodig hebt.
De contactgegevens van de huisartsen van Gezondheidscentrum Duizendblad vind je hier.